اگر سوالى يا مطلبى داريد كه ميخواين با ما مطرح كنيد،

اگر هنرمند هستيد و با گوش دادن به پادكست "چاى با بنفشه" اثرى هنرى خلق كردين و دوست دارين براى ما بفرستين تا در وب سايت قرارش بديم يا

اگر هر كار ديگه اى با ما داريد دستتون طلا كافيه به آدرس ايميل info@chaibabanafsheh.com يك ايميل بزنيد.
لطفا فیلدهای الزامی را پر کنید.
لطفا فیلدهای الزامی را پر کنید.
لطفا فیلدهای الزامی را پر کنید.
© 2023 Chai ba Banafsheh. All Rights Reserved.WDGco